Nasjonalhjelpens Fond for krigens ofre, Kuratorkontoret for Troms og Finnmark

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Nasjonalhjelpens Fond for krigens ofre, Kuratorkontoret for Troms og Finnmark
Arkivskaper Nasjonalhjelpens Fond for krigens ofre, Kuratorkontoret for Troms og Finnmark
Arkivref. (id) SATØ/P-0117
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtereferater,   kopibøker, journaler, saksarkiv, referansemateriale
Tidsperiode 1946 – 2001
Type virksomhet Andre ideologiske og kulturelle foreninger
Sted /område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 9 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord