Hasvik Tinglag

Arkivet til Hasvik Tinglag oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Hasvik Tinglag
Arkivskaper Hasvik Tinglag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1860 – 1892
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag
Sted / område Hasvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord