Hasvik utviklingsselskap

Arkivet til Hasvik utviklingsselskap oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Hasvik utviklingsselskap
Arkivskaper Hasvik utviklingsselskap
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1986  – 1988
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag
Sted / område Hasvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –