Folkets hus komiteen

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i  Lakselv.

Arkivnavn Folketshuskomiteen
Arkivskaper Komiteen for folkets hus Finnmark
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –