Finnmark Lensmannslag

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Finnmark Lensmannslag
Arkivskaper Finnmark Lensmannslag
Arkivref. (id) SATØ/P-0016
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1902 – 1990
Type virksomhet Politi/toll/forsvar
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad  Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord