Øystein Bottolfsen

Arkivet til Øystein Bottolfsen inneholder grunnlagsmateriale og kilder til Finnmark fylkeskommunes historie

Arkivnavn Øystein Bottolfsen
Arkivskaper Bottolfsen, Øystein
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Avisutklipp, kopier av kilder
Tidsperiode
Type virksomhet Grunnlagsmateriale og kilder til Finnmark fylkeskommunenes historie
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad I mapper
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)