Måsøy bygdebok-arkiv

Arkivet inneholder manuskripter fra bygdebokarbeidet i Måsøy. Oppbevares ved Måsøy museum.

Arkivnavn Måsøy bygdebok-arkiv
Arkivskaper Måsøy bygdebok-arkive
Arkivref. (id)  –
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Manuskripter
Tidsperiode 1970 – 1980
Type virksomhet Manuskripter
Sted / område Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord