Jørgen Sivertsen

Jørgen Sivertsen (1889-1970) ble sogneprest i Hammerfest by i 1929, senere også prost samme sted. Han var formann i ulike styrer og råd, varamann til Stortinget og medlem av Hammerfest bystyre. Dette privatarkivet, som oppbevares ved Statsarkivet ved Tromsø, består nesten utelukkende av manuskript og kilder til historien for Hammerfest by som Jørgen Sivertsen fikk i oppdrag å skrive i 1936. Materialet gjelder tiden før 1940. Manuskriptet ble lagt til grunn da kommunen i 1973 ga ut første bind av byens historie fram til 1914. Jørgen Sivertsen sto som forfatter, mens redigeringen var utført av Rolf Danielsen.

Arkivnavn Jørgen Sivertsens arkiv
Arkivskaper Jørgen Sivertsen
Arkivref. (id) SATØ/P-0044
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivverket
Type materiale, evt. også innholdstype Grunnlagsmateriale i arbeidet med Hammerfest bys historia før 1914 med manuskriptet. “Hammerfest 1879-1914”.
Tidsperiode 1879-1914, 1930-1973
Type virksomhet Manuskripter
Sted / område Hammerfest
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivverket
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle   bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord