Alta bygdebok-arkivet / Kjell R. Eikesets kildesamling

Kjell Roger Eikeset –forfatter av bygdeboka Altas historie –  kildesamling, hovedsakelig kopier. Eikeset samlet inn en stor mengde grunnlagsmateriale i forbindelse med bygdebokprosjektet.

Arkivet oppbevares ved Alta Museum.

Arkivnavn Alta bygdebok-arkiv
Arkivskaper Kjell Roger Eikeset (bygdebokforfatterens kildesamling, hovedsakelig kopier)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Notater i ringpermer, møter med bygdebok-utvalget, statistikk, reguleringsplaner, Alta kommunestyrereferater etter 1963, positiv   kopier, avisutklipp (originale og kopier)
Tidsperiode
Type virksomhet Andre arkiver
Sted / område Alta
Språk
Ordningsgrad
Omfang 3-4 store pappesker
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord