Trygg Lunds manuskript

Trygg Lund var en samfunnsengasjert fisker i Berlevåg. Han skrev mange leserinnlegg i regionale aviser som Finnmarken og Finnmark Dagblad.

Arkivnavn Trygg Lunds manuskript
Arkivskaper Trygg Lund
Arkivref.  (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Manuskript til leserinnlegg
Tidsperiode 1979 – 1984
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En mappe
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Trygg Lund var fisker i Berlevåg

 

Stikkord