Skipsadopsjon – M/S Tarifa og Salttjern skole

I november 1960 fikk Salttjern skole tildelt M/S «Tarifa» som adopsjonsskip. Det var Norsk Skipsadopsjon som sto bak denne tildelingen. Arkivet etter skipsadopsjonen består av noen av de mottatte og sendte brev og tegninger fra november 1960. Materialet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Skipsadopsjon – M/S “Tarifa” og Salttjern skole
Arkivskaper M/S Tarifa – samlingen (skipsadopsjon med Salttjern skole)
Arkivref. (id) FMFB/PA 1087
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Brev til Salttjern skole, reiseskildring, telegram, Tarifa-posten.
Tidsperiode 1960 – 1962
Type virksomhet Samling / manuskripter
Sted / område Salttjern / Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 5 arkivstykker
Arkivliste A-0087 Skipsadopsjon Ms Tarifa og Salttjern skole
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord