Politimester Christian J. S. Randers dagbok fra grense – rydningskommisjonen mot Russland og Finland 1896

Arkivnavn Politimester Christian J. S. Randers dagbok fra grense – rydningskommisjonen mot Russland og Finland 1896
Arkivskaper Politimester Christian J. S. Rander
Arkivref. (id) SATØ/P-0412
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dagbok.
Tidsperiode  –
Type virksomhet Dagbøker
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle   bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord