Lilleviks dagbøker

Bjarne Lillevik var lærer i Mehamn. Årene 1943-45 fungerte han som skoledirektør i Finnmark. Hans dagbøker oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Lilleviks dagbøker
Arkivskaper Bjarne Lillevik
Arkivref. (id) SATØ/P-0010
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dagbøker
Tidsperiode 1926 – 1944
Type virksomhet Lokalhistoriske materiale / dagbøker
Sted / område Mehamn
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord