Zahl H. – arkivet etter oppmåling

Arkivnavn Zahl H. – arkivet etter oppmåling
Arkivskaper Zahl H. – arkivet etter oppmåling
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Notatbok, trykksaker
Tidsperiode 1960-tallet
Type virksomhet Arkiv fra / etter privatpersoner
Sted / område Vadsø
Språk  –
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord