Sverre Kjelstrup

Arkivnavn Sverre Kjelstrup
Arkivskaper Sverre Kjelstrup
Arkivref. (id) A-13
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord