Friarfjord A/S

Ved overtagelse av rettighetene overtok Navaren A/S arkivet etter Friarfjord A/S. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i mai 2014. Avleveringen besto av hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter tilhørende Friarfjord A/S fra de første markedsundersøkelser 1980-tallet frem til 1998. Det er også regnskapsbøker og korrespondanse tilhørende Voss Skiferbrud A/S fra 1952 til 1978. Dagbøker, driftsnotater og annet arkivmateriale fra den første brytingen 1878 frem til 1945 finnes ikke i arkivet.

Arkivnavn Friarfjord A/S og A/S Voss skiferbrud, Friarfjord
Arkivskaper Friarfjord A/S og A/S Voss skiferbrud, Friarfjord
Arkivref. (id) FBFM/PA-1135
Reg. base  ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsbøker og -bilag,
Tidsperiode 1944 – 2000
Type virksomhet Bergverksdrift og utvinning
Sted /område Friarfjord / Lebesby / Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1,4 hyllemeter
Arkivliste A-0135 Friarfjord AS
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Korrespondanse og saksdokumenter angående personale er klausulert p.g.a. personsentivive opplysninger.

 

Stikkord