Lie`s og Martin Olsen Legat

Arkivnavn Lie`s og Martin Olsen Legat
Arkivskaper Lie`s og Martin Olsen Legat
Arkivref (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1968 – 1998
Type virksomhet Personarkiver
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord