Kristian Hansen

Kristian Hansen var soldat i Frelsesarmeen i Berlevåg.

Arkivnavn Kristian Hansen
Arkivskaper Hansen, Kristian (f. 1879-d.?)
Arkivref. (id) A-65
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Personlige dokumenter i forbindelse husbygging, samt 2 st. Frelsesarmeen soldatpasser
Tidsperiode 1950-tallet
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord