Kautokeinolensmann og ordfører Arvid Dahls arkiv

Arvid Johan Leier Dahl (1909-1993) var utdannet jurist og politimann. Han fungerte som lensmann i Kautokeino 1937-1979. Dahl hadde en rekke verv fra 1950 og fremover, bl.a. i Finnmark lensmannslag, Norsk lensmannslag, Kautokeino Kraftlag, Kautokeino Produksjonslag, Norsk-finsk reingjerdekommisjon, Norsk-svensk reinbeitekommisjon, Direksjonen for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, styret i A/S Bidjovagge Gruber og bedriftsforsamlingen i A/S Sydvaranger. Han var ordfører i Kautokeino 1956-1967.

I arkivet finnes sakspapirer, referater og referanselitteratur vedrørende Dahls arbeid som medlem i Komiteen til å utrede samespørsmål, oppnevnt 13.august 1956 av Kirkedepartementet og ledet av Asbjørn Nesheim. Andre medlemmer var L.Lind Meløy, Per Fokstad, Guttorm Gjessing, Lars Danielsen, Peder Hagen og Hans Opstad. I arkivet finnes også dokumenter fra arbeidet Dahl deltok i med “grenseoverskridende reindrift”.

Arkivnavn Kautokeinolensmann og ordfører Arvid Dahls arkiv
Arkivskaper Arvid Dahl
Arkivref. (id) SAMI/PA-1074
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse, sakspapirer, møteprotokoller, protokoller, saksarkiv, notater, mm.
Tidsperiode 26.11.1956 – 1963
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)