Jon Ole Nilsen / Nuorttanaste

John Ole Nilsen f.1914 i Nesseby, død 1998 i Alta. Han var gårdbruker i Gorŋitak, Nesseby, og redaktør i bladet Nuorttanaste 1960-1992.

Arkivnavn Jon Ole Nilsen
Arkivskaper Nilsen, John Ole Nilsen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Nesseby / Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
John Ole Nilsen var redaktør i den første samiskspråklige avis, Nuorttanáste i perioden 1962-1990. Se også Nuorttanaste-arkivet