Jensen, Ingemann

Arkivnavn Jensen, Ingemann
Arkivskaper Ingemann Jensen
Arkivref. (id) A-59
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Akvareller og kobberstikk
Tidsperiode 1917 – 1988
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord