Jessen, Elsa

Arkivnavn Jessen, Elsa
Arkivskaper Elsa Jessen
Arkivref. (id) A-32
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Kladdebøker, øvingsbøker og lærebøker
Tidsperiode 1950-tallet
Type virksomhet Personarkiv / samling
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord