Håkon Svendsen

Håkon Svendsen i Gamvik.

 

Arkivnavn Håkon Svendsen
Arkivskaper Håkon Svendsen
Arkivref. (id) A5/2007
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopier av saksdokumenter om “militærservice”
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Gamvik
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Bilder av Håkon Svendsen http://www.digitaltmuseum.no/things/hkon-svendsen-gamvik-1930/MKG/GAM.F000307?query=h%C3%A5kon+svendsen+Gamvik&search_context=1&count=2&pos=0

 

Stikkord