Familien Lande

 

Arkivnavn Familien Lande
Arkivskaper Familien Lande, Inger Liv og Ingjerd
Arkivref. (id) GMA 8/01 GMA 11/01 GMA 12/01 GMA 14/01 GMA 15/01 GMA 17/01 GMA 20/01 GMA 21/01 GMA 00/02 GMA 23/04
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Avis og tidskrifter om kvinnespørsmål, Nord-Norges Ånssvakehjem,Norges Husmorforbund, Finnmark Husmorlag, Finnmark Krets av Norges Husmorforbund, familiearkiv, barndomsminner, bøker, brosjyrer, bilder (fotografier), kort, leketøy.
Tidsperiode
Type virksomhet Samling
Sted / område Kårhamn
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 14 esker, 1 mappe
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) NB. Se også Tana I speidertropp / Liv Inger Lande

 

Stikkord