A/S Sydvaranger

A/S Sydvaranger ble etablert i Kirkenes i 1906. A/S Sydvaranger er et norsk gruveselskap som har som formål å utnytte de store forekomstene av jernmalm i Sør-Varanger; for eksport siden 1910.

Arkivmaterialet etter A/S Sydvaranger befinner seg både på Grenselandsmuseet og Riksarkivet. Da selskapets hovedkontor i Oslo ble flyttet til Sør-Varanger ble ca. 70 hm arkivmateriale hovedsakelig for perioden 1945-1987 avlevert til Riksarkivet. Resten av materialet, ca. 120 hm for tidsperioden 1906-2006, er lokalisert på Sør-Varanger Museum.

Arkivnavn A/S Sydvaranger
Arkivskaper A/S Sydvaranger
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter arkivnøkkel, korrespondanse og sakdokumenter uordnet, generalforsamlings- og styreprotokoller, representantskapsprotokoller, kopibøker, aksjeprotokoller,   lørdagsprotokoller, vare- og inventarbøker, fortollingsbøker, løkbøker for   lokstallen, regnskapsbøker, kart, tegninger, fotografier og fotoalbum fra   bedrifter, fra gjenreisningen, fra reisningen av pelletsverkene (1968-1974) og jubileumsboken for bedriftens 50-års-jubileumFilm fra Sydvaranger fra 1938, 52, 72, 1994-1969
Tidsperiode 1906 – 2006
Type virksomhet Bergverksdrift og utvinning
Sted / område Sør-Varanger/ Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet etter arkivnøkkel, katalog finnes
Omfang 120 hyllemeter og 10 000 fotografier
Arkivliste Delvis
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Bemerkinger: Arkivmateriale etter A/S Sydvaranger befinner seg både på Grenselandsmuseet og Riksarkivet. Da selskapets hovedkontor i Oslo ble flyttet til Sør-Varanger ble ca. 70 hm med arkivmateriale hovedsakelig perioden 1945-1987 avlevert til Riksarkivet.Resten av materialet ca. 120 hm i tidsperioden 1906-2006 er lokalisert på Sør-Varanger Museum. Grovt sett er materialet fordelt slik at dokumenter fra den tid Sydvaranger var et privateid aksjeselskap er overført til bedriften i Kirkenes mens materiale fra den perioden der staten hadde aksjemajoriteten er beholdt på Riksarkivet.