Arnold Rolfsen

Arkivet etter Arnold Rolfsen fra Berlevåg oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Arnold Rolfsen
Arkivskaper Arnold Rolfsen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1946 -1970
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord