Lydolf Lind Meløy

Arkivmateriale etter skolemann og politiker Lydolf Lind Meløy (1908-1999) oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Lind  Meløy var aktiv i skolestell og samisk skoleutvikling i Finnmark. Han var skoleinspektør i Karasjok, skoledirektør i Finnmark, ordfører i Karasjok og formann i Norsk Lærerlag.  I arkivet finnes hans personlige dokumenter og notaler.

Arkivnavn Lind Meløy-arkivet
Arkivskaper Lydolf Lind Meløy
Arkivref. (id) SAMI/PA-1022
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Saksarkiv, minneskrifter, emnehefter, skoledokumenter, utredninger, skoleaviser, avisutklipp og annet referansemateriale, mm.
Tidsperiode 1883 – 1993
Type virksomhet Skolehistorie i Finnmark / Sápmi
Sted / område Finnmark
Språk Samisk og norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 5 hyllemeter
Arkivliste katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Lydolf Lind Meløy (1909-1999) var skoleinspektør i Karasjok og skoledirektør i Finnmark, der han gjorde en stor innsats for gjenreisingen av skolestellet. Han var også aktiv innen lærerorganisasjonene og formann i Norsk Lærerlag.