Gudmund Sandvik

Gudmund Sandvik (1925-2008) var professor i rettshistorie; dr. philos. Han var medlem av Samerettsutvalget og Rettsgruppen som utredet retten til land og vann i Finnmark. Han utarbeidet blant annet den historiske begrunnelsen for den nye grunnlovsparagrafen om samenes rettsstilling. Arkivmateriale etter professor Gudmund Sandvik oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Arkivet etter Gudmund Sandvik
Arkivskaper Gudmund Sandvik
Arkivref. (id) SAMI/PA-1009
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Saksarkiv
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område  –
Språk  –
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 6 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord