Alten Kobberverk i Kåfjord

Driften ved Alten Kobberverk i Kåfjord kom i gang i 1826 gjennom britisk kapital og britiske eierinteresser, og med engelskmannen Crowe og skotten Woodfall som initiativtakere. Første driftsperiode varte frem til 1878. Driften ble gjenopptatt i 1895 etter initiativ fra svensken Nils Persson (“malmkongen”). Han solgte kobberverket til Sulitjelma Aktiebolag i 1903, og driften ble holdt i gang frem til nedleggelse i 1909. I denne andre driftsperioden var verket underlagt svenske og tyske interesser. På det meste – rundt 1840 – var det over 650 arbeidere sysselsatt ved Alten Kobberverk, og bedriften var den største industribedrift på Nordkalotten og også blant de største bergverk i Norge. Verket hadde flere gruvefelt med en rekke mindre og større gruver. Driften var i hovedsak konsentrert om gruvefeltet i Kåfjord, men også i Kvænangen og Raipas var det drift. På verkets grunn i Kåfjord ble det ført opp en rekke bygninger, bl.a. butikk (1830), kirke (1837), skolehus, posthus m.m.

 

Arkivnavn Alten Kobberverk i Kåfjord
Arkivskaper Alten Kobberverk i Kåfjord
Arkivref. (id) SATØ/P-0589
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type  materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, kart, kassabøker, kontobøker, regnskapsjournaler,  rapportbøker, utstyrs- og inventarfortegnelser, trykksaker, fotografier mm.
Tidsperiode 1823 – 1920
Type virksomhet Bergverksdrift og utvinning
Sted / område Alta Kåfjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 12 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog på Statsarkivets hjemmeside
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
-34 bilder fra Kåfjord og omegn (ikke registrert).

 

Foto fra arkivet. Foto: ukjent.

Foto fra arkivet.
Statsarkivet i Tromsø.

Foto fra arkivet. Foto: ukjent.

Foto fra arkivet.
Statsarkivet i Tromsø.

 

Foto fra arkivet. Foto: ukjent.

Foto fra arkivet.
Statsarkivet i Tromsø.

Foto fra arkivet. Foto: ukjent.

Foto fra arkivet.
Statsarkivet i Tromsø.

 

Foto fra arkivet. Foto: ukjent.

Foto fra arkivet.
Statsarkivet i Tromsø.

Stikkord