Aslak Nils Sara

Aslak Nils Sara (1934-1996) var norsk- samisk kjemiker og organisasjonsmann. Han var blant annet sentral i oppbygningen av Nordisk Samisk Institutt og i en rekke samepolitiske organisasjoner. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Aslak Nils Sara
Arkivskaper Aslak Nils Sara
Arkivref   (id) SAMI/PA-1006
Reg.base Asta
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Saksdokumenter, rapporter, forarbeider, innlegg, korrespondanse forarbeider, egen tekstproduksjon, møtebøker, referansemateriale, m.m.
Tidsperiode 1957 – 1996
Type  virksomhet Person arkiv knyttet til samisk interesse organisasjoner
Sted / område Sápmi
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste katalogisert
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Aslak Nils Sara (1934-1996) var en norsk samisk kjemiker og organisasjonsmann. Han var blant annet sentral i oppbygningen avNordisk Samisk Institutt og i en rekke samepolitiske organisasjoner.I 1973 ble Sara leder for Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino. i 1986 gikk han over til en stilling i Reindriftens fagselskap A/L Bajos, før han avsluttet yrkeskarrieren som direktør ved Samisk høgskole fra 1994 frem til sin død. Sara var leder for Oslo Sámiid Searvi fra 1967 til 1970, og styremedlem i Norske Samers Riksforbund 1968–1971. Fra 1980 til 1989 var han leder for Norsk Sameråd. Han var også aktiv i lokalpolitikken for Venstre i Kautokeino, og satt i kommunestyret 1991–1995. Sara mottok Nordisk Sameråds ærespris 1995.