Olsen, Erling / Mayers, Lillian

Arkivnavn Olsen, Erling / Lillian Mayers
Arkivskaper Erling Olsen og Lillian Mayers
Arkivref. (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Personlige brev, boksamling
Tidsperiode 1948 – 1954
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang to mapper
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord