Elise Balo-brevsamlingen

Korrespondansearkivet etter Elise Kristine Balo (1873-1943) fra Vestre Jakobselv, Vadsø oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Elise Balo-brevsamlingen
Arkivskaper Elise Balo (f. Lilleng)
Arkivref. (id) FMFB/PA-1082
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Brevsamling, som inneholder blant annet Amerikabrev, predikantbrev, lære- og notatbøker, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1892 – 1943
Type virksomhet Mest brevsamling
Sted / område Vadsø
Språk Norsk/ kvensk
Ordningsgrad Ordnet, katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste A-0082 Elise Balo-arkivet 1873-1943
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Amerikabrevene  til Elise Balo er digitalisert på Arkivportalen.

Predikantbrevene er også digitalisert:

Brev fra J. Raattamaa til K.P.Knuuti 1873
Brev fra B.Balovara til K. Henriksen 1878
Brev fra E.A.A. son til Isak Tiberg 1885
Brev fra J.Raattamaa til J.Takkinen og P.Raattamaa 1886
Brev fra O.Koskamo til Th. Lilleng 1887
Brev fra P. Palovara til Th. Lilleng 1887
“Kirje Norjasta” (Brev fra Norge) fra Koskamo et al. til A. Hietanen og A. Tapani (?) 1888
Erki Antin nuhekirje Johan Takkiselle Amerikaan 1889
Brev fra J. Raattamaa v/Isak Tiberg 1890
Brev J. Raattamaa til O.Matoniemi et al. 1894
Brev fra A. Laitinen til P. Palovaara 1899
Brev til O. Koskamo 1900 (det mangler sider)
Brev til J. Burnu 1900
Brev fra Pääkkölä et al. til O. Kantoniemi 1901
Brev fra P.O. Fjeldal til A. Brune 1902
Brev fra Syrjänen til K. Huru 1902
Berv fra Syrjänen til Th. Lilleng
Brev fra læstadianske predikanter datert 19. februar 1902 i South Dakota

 

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)