Elise Balo-brevsamlingen

Korrespondansearkivet etter Elise Kristine Balo (1873-1943) fra Vestre Jakobselv, Vadsø oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Elise Balo-brevsamlingen
Arkivskaper Elise Balo (f. Lilleng)
Arkivref. (id) FMFB/PA-1082
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Brevsamling, som inneholder blant annet Amerikabrev, lære- og notatbøker, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1892 – 1943
Type virksomhet Mest brevsamling
Sted / område Vadsø
Språk Norsk/ kvensk
Ordningsgrad Ordnet, katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Amerikabrev i sin helhet er digitalisert,  samt noen Norgesbrev-samlingen
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)