Gottfred Pedersens samling ved Vadsø museum

Gottfred Pedersen (1911-1941), født i Vadsø, organist og komponist. Debuterte som pianist 1938. Virket som organist og korleder m.m. i Vadsø. Komponerte orgelstykker og sanger. Foto- ja notesamlinger etter han oppbevares både Finnmark fylkesbibliotek og Vadsø museum.

Arkivnavn Gottfred Pedersens notesamling
Arkivskaper Gottfred Pedersen
Arkivref.   (id) VAML
Reg. base
Publ. base  (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, fotografier, notesamling
Tidsperiode 1936 -1941
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang  –
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord