Alseen-arkivet

Etter storbombingen i august 1944 ble det akutt behov for å skaffe husvære til familiene i Vardø som hadde mistet hjemmene sine. Per Alseens far, Oskar Alseen, ble trukket inn i dette arbeidet, og etter hvert med i organisering av transport når de sivile måtte forlate byen og stedene omkring – vestværene som de ble kalt. Arkivmateriale som Per Alseen avleverte til Finnmark fylkesbibliotek i mars 2011 har hørt til hans far.

Arkivnavn Per Alseen
Arkivskaper Oskar Alseen
Arkivref (id) FMFB/PA/1183
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Samling av dokumenter knyttet til evakuering av Vardø i 1944: Kunngjøringer, telegrammer, manntall over evakuerte, intrukser og veledninger, avis Finnmarkens fremtid 15. April 1940
Tidsperiode 1940-1944
Type virksomhet
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste A-0183 Alseen-arkivet
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Brev fra Per Alseen i forbindelse med avleveringen

 

 

Stikkord