Otto Frydenlund

Arkivnavn Otto Frydenlund
Arkivskaper Frydenlund, Otto
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopi av kartsamling (Vadsø byplan) og andre dokumenter fra gjenreisningsarkitekten
Tidsperiode 1946
Type virksomhet Arkitektkontor
Sted/område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord