Krigshistorisk samling ved Berlevåg museum

Arkivnavn Krigshistorisk samling (kopiarkiv)
Arkivskaper Gunnlaug Johansen (tidligere museumsbestyrer)
Arkivref (id) A-9
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Kart over tyske anlegg i Berlevåg og i Vardø, sogneprest Galschøidts tale, protokoll for oppkraving av lik m.m.
Tidsperiode 1939 – 1986
Type virksomhet Samlinger
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)