Hilmar Nordlie

Arkivnavn Hilmar Nordlie
Arkivskaper Hilmar Nordlie
Arkivref. (id) GMA 44/98
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Notat om “Gjenreisninga av jordbruket i Finnmark og Nord-Troms etter krigsherjinga i 1944”, skrevet av Fylkeslandbrukssjef Artur Bartholdsen 1981, Befolkningsstatistikk av Fylkesmannen i Finnmark, Utbyggingsavdelingen, Notat om Nord-Norges Salgslag – tillegg til hoved årsmelding 1968, Avisklipp om Nord-Norges Salgslag
Tidsperiode 1938 – 1959
Type virksomhet Samling av dokumenter angående gjenreisning og jordbruk
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 arkivesker
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord