Hans Edward Bentsen

Arkivet inneholder H. E. Bentsens personlige dokumenter fra krigen. Dokumentene oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Hans Edward Bentsen
Arkivskaper Hans Edward Bentsen
Arkivref. (id) GMA 19/98
GMA 39/02
GMA 0/03
GMA 4/06
GMA 11/07
GMA 1/12
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Evakueringskort, passerseddel, legitimasjonskort, informasjon til evakuerte, oppholdstillatelse, flytteattest, flygeblad med opprop til tyske soldater etter kapitulasjonen, flygeblad med budskap om fred fra hjemmefronten, rasjoneringskort. avisartikkel om julefeiring i ruinene av Hammerfest 1946, innbydelse til offisiell innvielse av Hammerfest Posthus (Brukt i Årboka “Øyfolk”), diverse magasiner, museumssaka i Nord-Norge 1958, Finnmarkmuseet 1938, kongens reise i Nord-Norge i1959, personlig beretning, målebrev, skjøter, hustegninger, rundskriv, søknad om utstyrsvarer til nystifting av hjem
Tidsperiode 1938 – 1959
Type   virksomhet Minnesamling / personsamling om gjenreisning
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)