Firma Simon Sabbasen

Arkivnavn Firma Simon Sabbasen
Arkivskaper Firma Simon Sabbasen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dagbøker, kassajournal for sagbruk, regnskapsjournaler, omkostningsbok, oppgjørsbøker, trelasskonto, varesalgprotokoller
Tidsperiode 1947 – 1950
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid
Sted / område Lebesby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 .

 

Stikkord