Betten-arkivet

Arne Betten var lensmann i Vadsø under krigen. Hans arkiv inneholder svært personsensitive opplysninger om landssvikoppgjøret. Oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Betten-arkivet
Arkivskaper Liv og Arne Betten
Arkivref. (id) FMFB/PA/1128
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1945-1973
Type virksomhet Arkiv fra / etter privatpersoner
Sted / område Vadsø / Varanger
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste A-0128 Betten-arkivet (Liv og Arne)
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausulert

 

Stikkord