Hans Gabrielsen

Hans Gabrielsen var jurist og embetsmann. I 1929 ble han fylkesmann i Finnmark hvor hans innsats fikk stor betydning, først i mellomkrigsårene, siden under gjenreisningen etter andre verdenskrig. Han satt i tysk fangeleir under krigen og kom med i Einar Gerhardsens samlingsregjering i 1945. Etter krigen fortsatte han sitt engasjement for Nord-Norge og satt bl.a. i flere norsk-finske og norsk-sovjetiske kommisjoner. Han var styremedlem i Utbyggingsfondet for Nord-Norge 195260. Materialet som oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek handler om hans engasjement i grensekommisjonen.

Arkivnavn

Hans Gabrielsen

Arkivskaper

Hans Gabrielsen

Arkivref. (id)

Reg. base

Publ. base (evt. link til katalogen)

Type materiale, evt. også innholdstype

Regnskapsbøker, personlige brev og saksdokumenter

Tidsperiode

1923 – 1939 og 1946 – 1950

Type virksomhet

Materiale angående Grensekommisjonen

Sted / område

Finnmark

Språk

Ordningsgrad

Uordnet

Omfang

ca. 0,5 hyllemeter

Arkivliste

Nei

Digitalisering (evt. link til dig. filer)

For fotografier se Finnmark bibliotekets fotosamling

 

Oppbevarings- /deponeringssted

Statsarkivet i Tromsø

Kontaktopplysninger

Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet ble flyttet fra Finnmark fylkesbibliotek til Statsarkivet i Tromsø, høsten 2014

 

Stikkord