Dagny Loe

Dagny Loe (1913-2010) fra Berlevåg var en av de norske kvinnene som var med i motstandskampen mot tyskerne under andre verdenskrig. Hun hadde tre søstre, som alle mistet sine menn under krigen, og som selv ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer.

Arkivnavn Dagny Loe
Arkivskaper Dagny Loe
Arkivref. (id) A-46
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Håndkrevet notat av krigsopplevelser, personlige saksdokumenter, avisutklipp, en kopi av Dagnys beretning
Tidsperiode 1927 – 1945
Type virksomhet Personarkiv / minnesamling
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang en mappe
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum

 

Kontaktopplysninger Museene for gjenreisning og kystkultur for Troms og Finnmark IKS, avd. Berlevåg
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) Den berømte teppen “En grå filt med broderade blommor” oppbevares  på Grenselandmuseet. Kontakt:

Varanger Museum IKS, avd. Kirkenes

 

Berlevåg havnemuseum har fått den berømte filten "En grå filt med broderade blommor"som Dagny Loe under fangerskap. Foto: Berlevåg havnemuseum. motstandskampen mot tyskerne under 2. verdenskrig.

Grenselandmuseet i Kirkenes har den berømte teppen “En grå filt med broderade blommor” som Dagny Loe sydde i fangerskap under andre verdenskrig. Foto: Grenselandmuseet.