Kautokeino idrettslag

Arkivmateriale til Kautokeino idrettslag oppbevares både ved Statsarkivet i Tromsø og Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva.

Arkivnavn Kautokeino idrettslag
Arkivskaper Kautokeino idrettslag
Arkivref. (id) SATØ/P-0050
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, saksdokumenter.
Tidsperiode 1950 – 1954
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted /område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Avleveringsliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivmateriale ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv:

Arkivnavn Kautokeino idrettslag
Arkivskaper Kautokeino idrettslag
Arkivref. (id) SAMI/PA-1013
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, referatsprotokoller og forhandlingsprotokoller
Tidsperiode 1938 – 1997
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Guovdageaidnu / Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)