Nesseby idrettsforeningens skigruppe

Arkivnavn Nesseby idrettsforeningens skigruppe
Arkivskaper Nesseby idrettsforeningens skigruppe
Arkivref  (id)
Reg.base Primus   nr. 522
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoller
Tidsperiode 1978 – 1995
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord