Samisk musikksamling ved Gilišillju / Kautokeino bygdetun

Musikksamlingen oppbevares ved Guovdageainnu Gilišillju / Kautokeino bygdetun.

Arkivnavn Samisk musikksamling
Arkivskaper Gilišillju / Kautokeino bygdetun
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype CD/ kassetter
Tidsperiode -2010
Type virksomhet
Sted / område Sápmi
Språk
Ordningsgrad Samlet i hylle/skap
Omfang 81 stk
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Utgitt på CD
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)