Intervju med Ailo Gaup, forfatter og sjaman

Intervjuet oppbevares ved Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva.

Arkivnavn Intervju med Ailo Gaup, forfatter og sjaman
Arkivskaper Radio  Lora (Svensk radiostasjon)
Arkivref. (id) SAMI/PA-1056
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Intervju
Tidsperiode 2005
Type virksomhet Minnesamlinger / muntlig tradisjon , tradisjonell samisk kunnskap og samiske vokalarkiver / samlinger
Sted / område
Språk Engelsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang CD
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-/deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord