Tuomainengården

Tuomainengården er en av Vadsø museum-Ruija kvenmuseums kvengårder fra 1850. Tuomainengården het først Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Før århundreskiftet pantsatte Vinikka gården til H. F. Esbensen som etter hvert fikk mange leieboere der. Det har blitt sagt at det i en periode var opptil 12 boenheter i Tuomainengården. I 1918 ble huset kjøpt av Karoline og Karl Tuomainen. Familien Tuomainen drev med fiske og småbruk. De hadde både sau, kyr, okse og hest. Arkivmateraile etter gården oppbevares ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

Arkivnavn Tuomainengården
Arkivskaper Odd Strige
Arkivref.  (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Diverse offentlige dokumenter, utskrift av branntakst, panteoblikasjoner, klippearkiv, boksamling og fotografier.
Tidsperiode 1918 – 1937
Type virksomhet Samling
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord