Tuomainenbadets venner

Tuomainengården er en av Vadsø museum-Ruija kvenmuseums kvengårder. Saunaen var viktig for den kvenske befolkningen, og gården hadde en egen sauna. Frem til 1932 var den en av de offentlige saunaene i Ytrebyen. Her møttes naboer til felles sauna hver uke. På 1950-tallet, da familien sluttet med kyr, ble fjøset ombygd til sauna, som fremdeles er i jevnlig bruk av “Tuomainenbadets venner”, som bader annenhver torsdag.

Arkivnavn Tuomainenbadets Venner
Arkivskaper Tuomainenbadets Venner
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopier av diverse dokumenter
Tidsperiode 1988
Type virksomhet Andre arkiver
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –