Rabbenhytte

Arkivnavn Rabbenhytte
Arkivskaper Rabbenhytte til Esbensenfamilien
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 4 hyttebøker, overdragelser og andre dokumenter
Tidsperiode 1960 – 2010
Type virksomhet Lokalhistoriske materiale
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad
Omfang 4 protokoller, 3 arkivbokser
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord