Porsanger Folket

Arkivnavn Porsanger Folket
Arkivskaper Porsanger Folket
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1992 – 2012
Type virksomhet Samling
Sted / område Porsanger
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord